I et lille kongerige i hjertet af Vesteuropa, hvor få har for meget og færre for lidt, sidder undertegnede og kigger i avisen. På forsiden finder man landets premierminister, der cykler på arbejde for at holde statens omkostninger nede og den folkelige tilslutning oppe. For selv om Holland har en arbejdsløshed så lav, at den ville få Niels Bernstein til at hoste ’strukturel ledighed’, skal der skæres i de offentlige budgetter. Det skyldes bl.a. EUs nye finanspagt, der tilsiger, at medlemslandenes årlige budgetunderskud ikke må overstige 3% af BNP.

Af Nicolai Alexander Bech Kofoed

 

Samtidig står Holland over for massive og velkendte demografiske udfordringer: En markant stigning i den forventede levealder, samt et ditto fald i fertilitetskvontienten, betyder at nogen må til lommerne.

Den siddende mindretalsregering består af et traditionelt borgerligt-liberalt parti med premierminister Mark Rutte i spidsen, samt et kristent-konservativt parti, der hverken er så kristent eller konservativt, at det gør noget. Det understreges af, at partiet har været med til at indføre aktiv dødshjælp, samt legalisere brugen af hash. Desuden har partiet adskillige muslimske parlamentsmedlemmer på tinge.

Regeringen er ikke grundlæggende modstandere af hverken EU eller reformer af den offentlige sektor. Det er Geert Wilders til gengæld. Sidste valgs store vinder, hvis parti udgør regeringens parlamentariske grundlag, har ikke planer om at hæve pensionsalderen. Står det til ham, bliver det hverken de ældre eller skatteyderne, men derimod modtagerne af den hollandske u-landsbistand, der skal sikre at Holland overholder EUs nye økonomiske regler. Alternativet, som Wilders ikke gør meget for at skjule, er, at Holland helt undlader at tilslutte sig finanspagten.

Sidstnævnte forslag er ikke bare dårlig latin, men decideret uhørt i et land, der om noget er en del af den fælles union. Først og fremmest er Holland én af de seks grundlæggere af datidens ”Kul- og Stålunion” – forgængeren for EF og senere EU. Dertil bør man bide mærke i det forhold, at EU som vi kender det blev til i den hollandske by Maastricht, hvor de europæiske ledere mødtes i vinteren 91-92 for først at diskutere og senere underskrive Maastricht traktaten. Samtidig var og er Holland dybt involveret i en af EU’s mest tydelige forandringer af Europa, der kom med Schengen-samarbejdet. Sidstnævnte betød reelt en opløsning af grænse- og toldkontrol på hver side af de mange tusind kilometer grænseland der udgør europakortet. Schengen-aftalen var oprindeligt et interstatsligt anliggende, der blev initieret og ratificeret af bl.a. Holland i 1985. Siden har aftalen bredt sig til eksempelvis Danmark og fra 1997, ved Amsterdam(!)-traktaten, blev den delvist adopteret af EU. Med andre ord øgede Holland den europæiske integration i et tempo, som ikke engang Unionen selv var parat til.

Konflikten for premierminister Rutte er således åbenlys: Dels skal han finde opbakning hos den EU- og reformkritiske højrefløj anført af Wilders, dels leder han et land, der historisk og kulturelt udgør en central del af EU.

På den anden side af bordet sidder venstrefløjen, der udgøres af fire partier, der ikke fremstår forfærdeligt meget anderledes end den danske ditto. Det store, samlende parti er det traditionsrige Socialdemokrati, der er flankeret af et mindre, pro-europæisk midterparti på den ene side og De Grønne og Socialisterne på den anden side. Denne blok gør sig ikke unødigt umage med, at hjælpe den siddende regering med at få den kommende finanslov igennem, hvilket ifølge iagttagere i højere grad skyldes politisk taktik, end reelle uenigheder.

Uret tikker for en hollandsk finanslov, der lever op til unionens skærpede krav. Og dét ændrer premierministerens cykeltur ikke på.

 

Nicolai Alexander Bech Kofoed er udvekslingsstuderende ved Erasmus Universiteit Rotterdam, hvor han læser EU-studier. Derudover har han læst Global Studies ved RUC, hvor han for nyligt har skrevet bachelorprojekt. Han er tidligere medlem af IPmonopolets redaktion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *